Navigace

Obsah

2019 - dokončení rekonstrukce v interiéru kostela

V roce 2019 bylo provedeno dokončení vnitřních omítek v v kostele. Byla dokončena rekonstrukce krypty pod kostelem v presbytáři před hlavním oltářem. Byla položena nová kamenná pískovcová dlažba v presbytáři.
Celkové náklady v roce 2019 byly 1.266.410,- Kč. Dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace Městských památkových zón činila 1.266.000,- Kč.