Obsah


Kostel sv. Jiří v Lukové

Farní kostel se zde připomíná již od polo. XIV. stol

R. 1796 vypukl v Lukové oheň, který také věž se zvony a loď kostela zničil. Za dvě léta byly loď znovu přistavena. R. 1858 vystavena byla věž, koupeny tři zvony a kostel z restaurován.

Kostel sv. Jiří, jednoduché, ale přívětivé stavení na mírném návrší na kraji vesničky, uprostřed hřbitova. Zevnějšek kostela upraven ve slohu pseudorománském. Z původní starší stavby gotické zachoval se pouze presbytář a sakristie.

Presbytář třemi boky uzavřený (s vnějšími opěracími pilíři) má klenbu žebrovou o dvou polích s hladkými svorníky. Okna byla později rozšířena v obdélníková, polokruhově sklenutá. Vítězný oblouk jest segmentový, loď obdélníková s rovným stropem.

Oltáře z roku 1858 ve slohu pseudorománksém. Na hlavním oltáři obraz sv. Jiří od Herzoga z roku 1858, po stranách sochy sv. Petra a Pavla; na bočních obrazy "Kristus Pán" a "P. Maria" od Karla Javůrka z r. 1876.

V lodi zavěšeny na proti sobě dva nové obrázky "Sv. Anna" a "Sv. Josef" od Ant. Šturma.

 

Texz z knihy Posvátná místa království Českého od Antonína Podlahy.

10.02.2021

2020 - práce na fasádě severní strany kostela a repasovaná okna

2020 - práce na fasádě severní strany kostela a repasovaná okna

V tomto roce byla provedena oprava fasády severní strany kostela. Byla provedena repase a doplnění původních oken. Kostel má opět funkční okna. Do kostela byla přivedena elektřina.

Detail

28.01.2020

2019 - Luková - práce na věži a západním průčelí kostela

2019 - Luková - práce na věži a západním průčelí kostela

V tomto roce probíhaly práce na kompletní rekonstrukci pláště věže kostela a západního průčelí.

Detail