Navigace

Obsah

 

Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně

 

Dominantou západní strany náměstí je kostel sv. Jana Křtitele. Jeho existence je doložena již k roku 1182. Do dnešní podoby byl přestavěn z podnětu Václava Josefa Lažanského v letech 1711−1717 tyrolským stavitelem Janem Jiřím Hessem podle projektu Tomáše Hafeneckera. K obdélné lodi s plochým stropem a zaoblenými rohy je připojeno užší, poměrně hluboké kněžiště s trojbokým závěrem. K jeho severnímu boku přiléhá hranolová věž se sakristií v přízemí, na jihu kaple. K západnímu průčelí kostela je připojena předsíň. Věž s hodinami je zakončena vysokou cibulovitou bání. Z původního gotického kostela se zachovalo obvodové zdivo kněžiště s věží. Interiér kostela tvoří převážně barokní zařízení. Dokončený chrám byl vysvěcen 24. června 1717 na svátek sv. Jana Křtitele pražským světícím biskupem Danielem Josefem Mayerem.

Text: Martina Matušková

09.12.2018

2018 - obnova interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně

2018 - obnova interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně

V roce 2018 pokračovala obnova interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně. Byla kompletně zdemontována podlaha ze 70. let 20. století. Původní kamenná pískovová podlaha, která byla položením nové dlažby silně poškozena, musela být kompletně opravena a velká část nahrazena novou. Celkové náklady této etapy byly 1.679.215,- Kč. Dotace z Programu regenerace městský památkových zón Ministerstva kultury byla ve výši 1.673.000,- Kč.

Detail