Navigace

Obsah

2018 - Luková - práce na odvodnění kostela

V tomto roce probíhaly práce v bezprostředním okolí kostela na odvodnění - odvedení dešťových vod od kostela, provedení jílového těsnění, vyspádování terénu, zadláždění okapového chodníčku a další s tím související práce.