Obsah

Velká rekonstrukce kostela

2015 - 1. příspěvek z Ministerstva kultury ČR ve výši 864.000,- Kč. Celkem proinvestováno 960.950,25 Kč. Bylo provedeno statické zajištění kostela (provrtáním ve vítězném oblouku), oprava klenby presbytáře kostela, oprava krovu presbytáře a sakristie kostela včetně nové folie. Krytina nebyla předmětem smlouvy.

 

2016 - Projekt rekonstrukce kostela a okolí byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V tomto roce schválený příspěvek 1.000.000,- Kč. Celkem proinsvestováno 1.118.808,- Kč. Jednalo se o práce na střeše lodi kostela.

 

2017 - byla dokončena rekonstrukce střechy kostela. Byly provedeny vikýře a položena nová krytina na celé s třeše. Dokončena také byla sanktusní věž nad presbytářem kostela. Byly instalovány žlaby a svody. Celkem v tomto roce proinvestováno 1.137.424,- Kč. Obdržená dotace z Programu záchrany architektonickéo dědictví Ministerstva kultury ČR byla ve výši 1.025.000,- Kč.

 

2018 - byla provedena 1. etapa odvodnění kostela. Jedná se o terénní úpravy a obnovu okapových chodníků kolem celé budovy kostela. Celkem bylo proinvestováno 938.932, Kč. Obdržená dotace z Programu záchrany architektonickéo dědictví Ministerstva kultury ČR byla ve výši 800.000,- Kč.

 

2019 - byla provedena kompletní rekonstrukce věže a západního průčelí kostela.  Celkové v tomto roce proinvestováno 1.909.987,- kČ. Obdržená dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR byla ve výši 1.700.000,- Kč.

 

2020 - byla provedena kompletní obnova vnějších omítek a fasády na severní straně kostela. Byla zrepasována, doplněna a nainstalována všechna okna kostela. Celkvě bylo proinvestováno 1.453.920,- Kč. Obdržená dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR byla ve výši 1.300.000,- Kč

 

2021 - byla provedena kompletní obnova vnějších omítek a fasády na východní a jižní straně presbytáře kostela. Byly vyrobeny a osazeny nové dveře do vchodu pod věží kostela. Celkvě bylo proinvestováno 780.232,- Kč. Obdržená dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR byla ve výši 700.000,- Kč