Navigace

Obsah

Velká rekonstrukce kostela

2015 - 1. příspěvek z Ministerstva kultury ČR ve výši 864.000,- Kč. Celkem proinvestováno 960.950,25 Kč. Bylo provedeno statické zajištění kostela (provrtáním ve vítězném oblouku), oprava klenby presbytáře kostela, oprava krovu presbytáře a sakristie kostela včetně nové folie. Krytina nebyla předmětem smlouvy.

 

2016 - Projekt rekonstrukce kostela a okolí byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V tomto roce schválený příspěvek 1.000.000,- Kč. Celkem proinsvestováno 1.118.808,- Kč. Jednalo se o práce na střeše lodi kostela.