Navigace

Obsah

 

Kostel sv. Ondřeje v Krašově

 

Král Vladislav daroval okolo roku 1160 újezd Krašovský klášteru Kladrubskému, i není pochyby, že již tehdáž vystavěn byl zde péčí kláštera kostsel, a ten že opatřen byl také záhy farářem, ač v dochovaných zápisech teprve roku 1357 vyskytá se zmínka o plebánu zdejším. Klášter Kladrubský držel Krašov až do roku 1368.

Kostel sv. Ondřeje, svatyňka malá, skládá se ze dvou částí z různých dob stavebních pocházejících. Z doby slohu románského a to asi ze století XII. pochází věž a loď chrámová; z doby pak slohu gotického pochází presbytář, vystavěný asi ve stol. XIV. místo bývalé apsidy.

Věž i loď zbudovány jsou z pěkně tesaných kvádrů. Věž byla r. 1807 o 3 sáhy snížena a nynější cibulovitou bání pokryta. Uvnitř kostela spatřujeme románský polokruhový oblouk vítězný. Strop lodi jest plochý. V jižní boční zdi lodi zachovalo se úzké románské okénko, vedle něhož, jakož i ve zdi protější probouráno bylo později široké okno segmentovitě zaklenuté.

 

 

Text z knihy Posvátná místa království Českého od Antonína Podlahy.