Navigace

Obsah

 

Kostel Narození Panny Marie ve Stvolnech

 

Kostel Narození Panny Marie ve Stvolnech byl, jak se zdá, za starých dob nějaký čas sídlem faráře, neboť čteme v knihách konfirmačních, že roku 1355 Oldřich Pluh z Rabšteina ke kostelu ve Stvolnech s filiálním kostelem v Rabšteině podal po smrti plebána Střezvoje na uprázdněné místo kněze Petra. Ale potom od r. 1370 děje se  v řečených knihách zmínka jen o faře v Rabšteině; kostel ve Stvolnech byl tedy kostelem filiálním.

Kostelík stojí uprostřed hřbitůvka obstoupeného topoly. Presbytář v půdorysu čtvercový, jest o něco málo užší nežli loď. Stropy v lodi i v presbytáři jsou ploché. Okna jsou mírně zahrocená. Vítězný oblouk hrotitý, na obou stranách sešikmený. V presbytáři oltářík rokokový z r. 1794 s hadovitě točenými sloupky; uprostřed obraz naplátně "P. Maria mezi anděly v oblacích se vznášejících"; nahoře malý oválový obrázek sv. Markéty po stranách sochy sv. Františka Seraf. a sv. Antonína. V lodi u vítězného oblouku pěkný ranně barokní oltář z r. 1664; na něm jest obraz na plátně malovaný "P. Maria Pomocná", a v hořejším nástavku menší obrázek "Korunování P. Marie".

Kostelík má střechu šindelovou; na ní jest dřevěná cibulovitá vížka, rovněž šindelem pobitá.

 

Text z knihy Posvátná místa království Českého od Antonína Podlahy.