Navigace

Obsah

 

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Manětín!

16.01.2018

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Plasích a okolí

Zde zveřejňujeme výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Plasích a okolí. Všem dárcům a koledníkům děkujeme!

Detail

16.01.2018

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 na Manětínsku

Zde zveřejňujeme výsledky Tříkrálové sbírky na Manětínsku. Všem dárcům i koledníkům děkujeme!

Detail

31.12.2017

Pozvání a informace farností Manětín a Plasy - leden 2018

Pozvání a informace farností Manětín a Plasy.

Detail

31.12.2017

2017 - oprava statického zajištění kostela a související práce

V roce 2017 probíhaly práce na statickém zajištění kostela, opravy říms, instalace dešťových žlabů a svodů, statické zajištění a zahájení opravy severní obloukové opěrné zdi. Celkové náklady činily: 1.672.143,- Kč. Dotace z Ministerstva byla 1.500.000,- Kč. 172.143,- Kč je podíl vlastníka - Římskokatolické farnosti Manětín. Všem dárcům děkujeme za jejich příspěvky na opravu kostela. Práce budou pokračovat v příštím roce.

Detail

31.12.2017

2017 - dokončení rekonstrukce střechy kostela

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce střechy kostela. byly provedeny vikýře a položena nová krytina na celé střeše. Dokončena také byla sanktusní věž nad presbytářem kostela.

Detail

03.09.2017

Hudba pro Barboru - koncerty

Pár záběrů z letošních koncertů pro Barboru, které pomáhají restaurování varhan.

Detail

24.02.2018

Informace farnosti 03/2018

Stáhnout Farní věstník

24.02.2018

Manětínskoplaský FIAT 03/2018

Stáhnout Farní věstník

31.01.2018

Informace farnosti 02/2018

Stáhnout Farní věstník

28.01.2018

Manětínskoplaský FIAT 02/2018

Stáhnout Farní věstník

20.07.2018

Procházky uměním Jitky Hosprové - Rabštejn nad Střelou

Srdečně zveme na koncert v rámci 6. ročníku festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové.

Detail Koncerty