Navigace

Obsah

Pastorační rada pro farnosti Manětín a Plasy

Posláním pastorační rady farnosti je

„napomáhat rozvoji pastorační činnosti" tím, že pod vedením faráře

  • zkoumá vše, co se vztahuje k pastoraci ve farnosti jako celku,
  • reflektuje to ve světle evangelia a
  • navrhuje praktická řešení z této reflexe vyplývající.

(viz kán. 536,1; srov. kán. 511 Kodexu kanonického práva)

 

Složení pastorační rady farnosti

Předseda: otec Günther Ecklbauer, OMI

Ostatní členové:

otec Vlastimil Kadlec, OMI

otec Petr Dombek, OMI

Ing. Alena Bulínová

Mgr. Martina Matušková

Mgr. Kristýna Koderová

Ing. Josef Kodera

Marie Fantová

František Pešík

Karel Ženíšek

Ing. Miroslav Koča

Mgr. Jana Scherbaumová

Jana Legová

Irena Šulková

Jan Kastl

 

Naše pastorační rada byla ustavena po volbách 19. května 2018, kdy bylo zvoleno 8 členů pastorační rady. 4 další členové byli jmenováni.

Funkční období je 4 roky - do května 2022.

Pastorační rada funguje v rámci Směrnice pro pastorační rady plzeňské diecéze.

Fotogalerie