Navigace

Obsah

1169 - král Vladislav I. daroval Manětín Johanitům, kteří tu zřídili komendu, založili farní kostel a pilně vzdělávali okolí dosud ladem ležící. Jejich péčí Manětín vzrostl, takže obdržel r. 1235 od krále právo konati trhy.

1483 prodali Johanité Manětín Švamberkům v úplné vlastnictví.

1565 Manětín dostal se v držení Hrobčických z Hrobčic.

1617 Manětín přešel v majetek Kryštofa Karla z Roupova.

Po Bílé Hoře Manětín se dostal do držení Elstery Mitrovské, roz. Lažanské z Bukové, která po smrti svého manžela odkázala celé panství svému bratru Ferdinandovi Rudolfovi Lažanskému z Bukové. zemřela roku 1639.

V majetku jeho potomstva zůstalo panství až do konce 2. světové války.

1637 počínají nejstarší matriky Manětínské a jsou psány česky.

1993 - vznikla diecéze plzeňská s prvním biskupem Mons. Františekem Radkovským (*3. 10. 1939), diecezi vedl do 30. 4. 2016). Manětín patří do Plzeňské diecéze.

2016 - druhým plzeňským biskupem se stal Mons. Tomáš Holub (* 16. 8. 1967), vedení diecéze se ujal 30. 4. 2016.

 

 

Fotogalerie