Navigace

Obsah

 

Ekonomická rada farnosti

Své poslání ekonomická rada farnosti naplňuje prostřednictvím tří základních rolí:

  • Role koncepční – zahrnuje ekonomické plánování a spolupráci na tvorbě koncepce rozvoje farní ekonomiky a jejím hlavním nástrojem je konzultace finančního rozpočtu.
  • Role kontrolní – zahrnuje účinnou kontrolu hospodárnosti a transparentnosti při správě majetku farnosti a jejím hlavním nástrojem je kontrola ročního vyúčtování.
  • Role komunikační – zahrnuje spolupráci na rozvíjení transparentní komunikace s farností a širší veřejností a jejím hlavním nástrojem je spolupráce na roční zprávě o hospodaření.

 

ERF se schází podle okolností, minimálně však 2x ročně.

Dělka mandátu členů jsou 3 roky.

Spolupráce s pastorační radou farnosti je zajištěna tím, že jednoho ze členů ekonomické rady volí pastorační rada ze svých vlastních členů.

 

Složení

Předseda: otec Günther Ecklbauer, OMI

Delegát pastorační rady: Ing. Alena Bulínová

Ostatní členové: Ing. Václav Bulín, Richard Šulko, Josef Gilbert Matuška

 

Ekonomická rada farnosti funguje podle této směrnice Biskupství Plzeňského.

Fotogalerie