Navigace

Obsah

 

Kostel sv. Petra a Pavla Nad Vískou

Na návrší v severozápadní části stvolenského katastrálního území, na hranici Plzeňského a Karlovarského kraje, se nachází trosky patrně nejstaršího církevního objektu v tomto prostoru – kostela sv. Petra a Pavla v Ostrově, založeného asi na počátku 13. století. Původní ves Ostrov zanikla po husitských válkách – dnes se zde nachází osada Víska (něm. Fieska), kostel je nazýván též Nad Vískou. Jeho nynější podoba by podle vrcholně gotických architektonických prvků (pískovcový portál a vítězný oblouk) mohla pocházet z poloviny 14. století, kdy zde byla zřízena také plebánie. Ta zanikla už v době husitských válek a kostel coby filiální náležel k Rabštejnu nad Střelou. V první polovině 18. století jej navštěvovalo asi 160 věřících z poplužního dvora Víska a z Novosedel. Koncem 18. století se dostal pod správu nově zřízené lokálie v Močidlci, v roce 1855 povýšené na faru. Jeho patronem však zůstala rabštejnská vrchnost. Po požáru v roce 1973 z kostelíka zůstalo pouze obvodové zdivo a vítězný oblouk a u něho stále využívaný hřbitov.

Město Manětín a jeho části – Martina Matušková