Navigace

Obsah

 

Kostel sv. Vavřince v Krsech

 

Obci dominuje kostel sv. Vavřince situovaný na mírné vyvýšenině uprostřed návsi. Byl postaven v 1. čtvrtině 14. stol., věž je však z období pozdějšího a celá stavba prošla barokními a klasicistními úpravami. Z detailů zaujme především západní průčelí lodi členěné pilastsry a ukončené štítem se sochou. Loď je ukončena pětibokým presbytářem a na severu k ní přiléhá pětiboká předsíň. U severního průčelí kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckéo v životní velikosti s datací na hranolovém soklu do r. 1716. Před západním průčelím kostela stála na dochovaném členitém soklu drobná plastika sv. Jana Křtitele vročena do r. 1815.

 

Text: Severní Plzeňsko II, historicko-turistický průvodce (č. 7), 1997