Navigace

Obsah

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově

 

Ves Křečov byla ode dávna majetkem rytířského řádu Johannitův. Farní kostel byl tu již před rokem 1356.

Kostel sv. Petra a Pavla jest jednoduchý, obdélníkový, třemi boky zakončeny, s nízkou věží v průčelí. Vystavěn byl r. 1683 (letopočet vytesán v nadpraží bočního vchodu).

V každém z obou podélných boků jsou tři polokruhová okna. Presbytář má klenbu valenou výsečovou, loď strop rovný. Hlavní oltář jednoduchý barokní; po stranách tabernákulu dobré barokní reliefy "Poslední večeře Páně" a "Kristus Pán s učedníky v Emausích".

 

Text z knihy Posvátná místa království Českého od Antonína Podlahy.