Navigace

Obsah

Dotace pro Římskokatolickou farnost Manětín 2018

Typ: ostatní
Přehled dotací pro Římskokatolickou farnost Manětín 2018

Rád bych Vás seznámil s dotacemi na obnovu kostelů.

Kostel sv. Barbory v Manětíně.

Farnost obdržela dotaci na pokračování obnovy kostela sv. Barbory z Programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ve výši 1.500.000 Kč. Podíl farnosti je ve výši 179.399 Kč. Celkové náklady jsou v letošním roce 1.679.399,- Kč.

Restaurování varhan kostela sv. Barbory – 2. etapa

V letošním roce probíhá 2. etapa restaurování varhan kostela sv. Barbory. I v letošním roce je to za podpory Plzeňského kraje. Schválená dotace je ve výši 500.000,- Kč. Celkové náklady jsou ve výši 631.350,- Kč. Podíl farnosti je hrazen z darů dárců v rámci projektu Na plzeňské paletě. O tomto projektu jste byli průběžně informováni i v Manětínském zpravodaji Janou a Markem Roštíkovými.

Ohradní zeď hřbitova u kostela sv. Barbory

V roce 2017 byla zahájena oprava ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Barbory a to na jižní a západní straně. V letošním roce pokračovala opravou severní části hřbitovní zdi. Na letošní etapu opravy obdržela farnost dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč. Celkové náklady jsou 376.310,- Kč.

Oprava fasády a repase oken kostela Narození Panny Marie ve Stvolnech

V září byla dokončena oprava fasády a repase oken kostela ve Stvolnech. Farnost obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 700.000,- Kč. Celkové náklady jsou 1.022.082,- Kč.

Restaurování varhan kostela Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou.

Z Programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury Město s farností Manětín požádalo o dotaci restaurování varhan v kostele. Byla nám schválena dotace ve výši 400.000 Kč. V tomto roce je částka navýšena o 82.000,- Kč, o výtěžek dobrovolného vstupného z loňského festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové. Celkové náklady jsou 484.150,- Kč.

Nová mříž do kostela Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou

S podporou Plzeňského kraje nechala farnost vyrobit novou železnou mříž do kostela v Rabštejně nad Střelou. Mříž byla instalována v červnu letošního roku a napomohla zpřístupnění kostela, protože návštěvníci tak mohli nahlédnout do kostela právě skrze novou mříž. Dotace Plzeňského kraje je 70.000,- Kč. Podíl farnosti je 46.180,- Kč. Celkové náklady jsou 116.180,- Kč.

Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně.

Ze stejného programu jako varhany kostela v Rabštejně nad Střelou byla schválena dotace ve výši 1.673.000,- Kč pro kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně. Z těchto peněz byla provedena kompletní obnova původní kamenné podlahy v lodi kostela. Celkové náklady jsou 1.676.511,- Kč.

Luková – kostel sv. Jiří

Od roku 2015 probíhá rekonstrukce kostela sv. Jiří v Lukové. Od instalace výstavy v kostele v roce 2012 navštívili kostel již tisíce lidí. Od roku 2016 je obnova tohoto kostela zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstvo kultury, které na letošní rok schválilo dotaci ve výši 800.000,- Kč. Podíl farnosti je 138.932, Kč. Celkové náklady 938.932,- Kč.

Podíly Římskokatolické farnosti Manětín k dotacím

Rád bych zde vysvětlil, že podíly, které farnost Manětín má přidat k poskytnutým dotacím, jdou z příjmů farnosti, kterými jsou sbírky v manětínském kostele při bohoslužbách, dále zdarů, z pachtovného a případně z dalších příjmů ekonomické činnosti farnosti. Celková výše podílů farnosti k jednotlivým akcím je 900.000,- Kč a přesahuje možnosti farnosti, a proto jsme vděční městu za příspěvek na opravu památek ve výši 375.000,- Kč, který nám pomůže realizovat akce, se kterými se původně nepočítalo, nebo by pro farnost nebyli prioritou. Jsme vděční za dary na varhany pro kostel sv. Barbory.  Děkujeme za dary na kostel sv. Jiří v Lukové, kdy jen z dobrovolného vstupného letošních koncertů v rámci festivalu Procházek uměním Jitky Hosprové byla farnosti pro kostel v Lukové darována částka 145.000,- Kč.

 

Pokud by chtěl kdokoli z Vás přispět jakoukoli, byť i malou částkou na tyto akce, kontaktujte mě prosím jako statutárního zástupce farnosti Manětín na telefonním čísle 603 742 887 nebo svůj příspěvek zašlete bezhotovostně na účet farnosti č. 123983297/0300. Je možné uplatnit tuto částku jako dar a odečíst si ji od základu daně v daňovém přiznání. Potvrzení o daru Vám na požádání vydá farnost. Farnost se zavazuje, že tyto příspěvky budou použity na výše uvedený účel.


Vytvořeno: 11. 11. 2018
Poslední aktualizace: 10. 1. 2019 20:27
Autor: Správce Webu