Navigace

Obsah

 

Co je to Workship?

 

Dobrovolnická brigáda Workship je akce určená mladým lidem od 18 do 35 let, která každoročně probíhá na území severního Plzeňska, zejména v přilehlém okolí obcí Manětín, Nečtiny a Plasy.

Asi padesát dobrovolníků zejména z Česka společně tráví týden plný manuální práce, sdílení ve společenství a také kulturních akcí, které jsou pořádány pro účastníky Workshipu i širokou veřejnost.

Hlavním cílem této akce je především pomoc určena těm, kteří ji nejvíce potřebují. Tedy například starším a nemohoucím lidem, lidem ze sociálně slabších vrstev nebo rodinám s dětmi. Pomoc může dále směřovat k obcím či farnostem. Dalším neméně důležitým bodem je také vzájemné setkání mladých lidí za účelem šíření radosti, rozvíjení mezilidských vztahů jak v samotném společenství účastníků, tak mezi těmi, u kterých dobrovolníci pomáhají, a dalšími občany obcí.

 

Občas je to fakt dřina! Náplní každodenní práce není jen utužování vztahů, ale z velké části je jí opravdu práce. To je natírání, bourání, stavění, uklízení, sekání, řezání, kopání a podobně.

 

Workship tradicí navazuje na akci Summerjob, kterou organizují mladí z hnutí Fokoláre.