Navigace

Obsah

 

Pastorační rada farnosti

Posláním pastorační rady farnosti je

„napomáhat rozvoji pastorační činnosti" tím, že pod vedením faráře

  • zkoumá vše, co se vztahuje k pastoraci ve farnosti jako celku,
  • reflektuje to ve světle evangelia a
  • navrhuje praktická řešení z této reflexe vyplývající.

(viz kán. 536,1; srov. kán. 511 Kodexu kanonického práva)

 

Složení pastorační rady farnosti

Předseda: otec Günther Ecklbauer, OMI

Ostatní členové: otec Martin Sedloň, OMI, Alena Bulínová, Richard Šulko, Marie Fantová, František Pešík, Karel Ženíšek, Josef Gilbert Matuška

 

Naše pastorační rada víceméně funguje v rámci Stanov pro farní rady plzeňské diecéze.

Fotogalerie